Aluminium Products


Telescopic plank

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Dim: 29x120-400cm 

TK Basis

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Dim: 235x50cm

TK Plus

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Dim: 160x50cm

TK Mini

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Dim: 85x50cm

TRASH CAN HOUSING

 Material: Aluminium
 Status: Certified by TUV
 Dim:
 TP 1 Suitable for 2x240L trash can
 80x150x120cm
 TP 2 Suitable for 1x240L trash can
 77x80x120cm


Ladder

    Material: Aluminium
    Status: Certified by TUV
    Dim: 
    TP 1      TP 2
    130cm    160cm 
    Extendet to: 
    210cm    265cm
    265cm    320cm
    430cm    545cm

PORTABLE HAND CART

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Max. Load: 100kg
   Dim: 40x90cm

Table

   Material: Aluminium
   Status: Certified by TUV
   Dim: 
   TP 1 260x60cm 
   TP 2 260x78cm 
   Extensions: 
   TP 1 / TP 2 25x260cm 
   TP 1 / TP 2 40x260cm

Ова е пример текст. Заменете го со ваша содржина. Само кликнете врз ова поле и додадете свој текст.